مدارک ارزیابی مشاوران

page check 512

مدارک ارزیابی مشاوران مهندسی ارزش

با توجه به اینکه انتخاب مشاوران مهندسی ارزش در کشور عموماً بر اساس برگزاری مناقصات محدود می‌باشد، متأسفانه آئین‌نامه یا دستورالعمل جامعی در خصوص ارزیابی شرکتها به‌منظور انتخاب آنها جهت انجام خدمات مهندسی ارزش وجود ندارد. شرکت توانیر، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (وابسته به شهرداری تهران)، شرکت نفت و گاز اروندان و سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان تنها مجموعه‌های کارفرمایی در کشور، پرسشنامه‌ای با عنوان "استعلام ارزیابی کیفی مشاوران مهندسی ارزش" (RFQ) تدوین کرده‌اند که شرکتهای متقاضی انجام خدمات مهندسی ارزش با تکمیل و ارسال آن به مجموعه‌های فوق، پتانسیل‌ها و سوابق خود را جهت قرارگیری نام شرکت در لیست کوتاه مشاوران مهندسی ارزش ارائه می‌کنند. در زیر نمونه استعلام‌های فوق‌الذکر آورده شده است:


 

پایگاه مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (www.iranvalue.com) از افراد یا مجموعه‌هایی که اسناد یا پیشنهاداتی در خصوص ارزیابی کیفی مشاوران مهندسی ارزش جهت قرار گیری مشاوران در لیست کوتاه مناقصات مهندسی ارزش دارند، توسط این لینک بیان کنند تا در اختیار خوانندگان پایگاه قرار گیرد.