قوانین برنامه توسعه

150px-Coat of arms of Iran svg

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

قانون برنامه‌ پنجم توسعه‌ اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 214، بند ج:

دولت موظف است از سال دوم برنامه، نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط اجرا کند.

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران- شماره ۱۹۲۰۴-مورخ چهاردهم بهمن‌ماه 1389

 


 

150px-Coat of arms of Iran svg

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

قانون برنامه‌ چهارم توسعه‌ اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 

ماده ۳۱، بند ج:

دولت موظف است سازوكارهاي‌ لازم‌ به‌منظور استقرار نظام‌ مديريت‌ كيفيت‌ و مهندسي‌ ارزش‌، در پروژه‌هاي‌ تملك‌ دارائي‌هاي‌ سرمايه‌اي‌، از سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ فراهم‌ نمايد.

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران- شماره ۱۷۳۷۵-مورخ بیست و نهم مهرماه 1383

 

 آئین نامه اجرایی ماده 31:

آئین نامه اجرایی ماده 31 قانون برنامه‌ چهارم توسعه‌ اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آخرین سال برنامه چهارم، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت - هفتم اسفندماه 1389


 

 150px-Coat of arms of Iran svg

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

قانون برنامه‌ سوم توسعه‌ اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 

ماده ۶۱، بند ج:

دستگاههاي اجرائي موظفند طرحهاي عمراني در دست اجراي خود را به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده‌سازي و ارزان سازي(‌با اعمال مهندسي ارزش) ضمن رعايت استانداردهاي فني مورد بازنگري قرار دهند.

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران