درباره ما

 Untitled-2

  ایران ولیو، مرجع دانش مهندسی ارزش ایران است، که تلاش دارد با انتقال دانش فنی و ارائه تجارب مفید داخلی و بین‌المللی مهندسی ارزش در جهت بهبود ارزش در پروژها به کارفرمایان، دانشگاهیان، واحدهای خدمات مشاوره ارزش، مشاوران طرح‌ها، پیمانکاران و سایر علاقه‌مندان به دانش ارزش خدمات ارائه نماید  .