عنوان دوره

سطح 3 مهندسی ارزش - 6 الی 8 اسفندماه 1392
سطح 3 مهندسی ارزش - 6 الی 8 اسفندماه 1392
سطح 3 مهندسی ارزش - 6 الی 8 اسفندماه 1392

سطح 3 مهندسی ارزش - 6 الی 8 اسفندماه 1392

تاریخ برگزاری

6 الی 8 اسفندماه 1392

محل برگزاری

سالن امام علی شهرداری تهران

سطح برگزاری

سطح 3

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.