عنوان دوره

سطح 1 مهندسی ارزش - 4 شهریور 1392
سطح 1 مهندسی ارزش - 4 شهریور 1392
سطح 1 مهندسی ارزش - 4 شهریور 1392

سطح 1 مهندسی ارزش - 4 شهریور 1392

تاریخ برگزاری

چهارم شهریورماه 1392

محل برگزاری

استانداری کردستان - سنندج

سطح برگزاری

سطح 1

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.