عنوان دوره

شهرداری شیراز - 5 الی 7 تیر 1392
شهرداری شیراز - 5 الی 7 تیر 1392
شهرداری شیراز - 5 الی 7 تیر 1392

شهرداری شیراز - 5 الی 7 تیر 1392

تاریخ برگزاری

پنجم الی هفتم تیرماه 1392

محل برگزاری

شهر

سطح برگزاری

سطح 3

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

شهرداری شیراز - 5 الی 7 تیر 1392