عنوان دوره

شرکت راه آهن ج.ا.ا - 18 الی 20 شهریور 1392
شرکت راه آهن ج.ا.ا - 18 الی 20 شهریور 1392

شرکت راه آهن ج.ا.ا - 18 الی 20 شهریور 1392

تاریخ برگزاری

هجده الی بیست شهریورماه 1392

محل برگزاری

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

سطح برگزاری

سطح 3

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

شرکت راه آهن ج.ا.ا - 18 الی 20 شهریور 1392