عنوان دوره

سطح 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 آبان 1391
سطح 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 آبان 1391
سطح 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 آبان 1391

سطح 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 آبان 1391

تاریخ برگزاری

بیست و هفت و بیست و هشت آبان ماه 1391

محل برگزاری

هتل هویزه تهران

سطح برگزاری

سطح 2

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

سطح 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 آبان 1391