عنوان دوره

اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان - 1 و 2 بهمن 1391
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان - 1 و 2 بهمن 1391
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان - 1 و 2 بهمن 1391

اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان - 1 و 2 بهمن 1391

تاریخ برگزاری

یک و دو بهمن 1391

محل برگزاری

اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

سطح برگزاری

سطح 2

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان - 1 و 2 بهمن 1391