عنوان دوره

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 9 و 10 تیر 1392
سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 9 و 10 تیر 1392
سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 9 و 10 تیر 1392

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 9 و 10 تیر 1392

تاریخ برگزاری

نهم و دهم تیرماه 1392

محل برگزاری

هتل المپیک تهران

سطح برگزاری

سطح 2

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 9 و 10 تیر 1392