عنوان دوره

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 16 و 17 دی 1392
سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 16 و 17 دی 1392
سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 16 و 17 دی 1392

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 16 و 17 دی 1392

تاریخ برگزاری

شانزده و هفده دی ماه 1392

محل برگزاری

هتل المپیک

سطح برگزاری

سطح 2

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 16 و 17 دی 1392