عنوان دوره

سطح 1 مهندسی ارزش - 29 بهمن 1390
سطح 1 مهندسی ارزش - 29 بهمن 1390
سطح 1 مهندسی ارزش - 29 بهمن 1390

سطح 1 مهندسی ارزش - 29 بهمن 1390

تاریخ برگزاری

بیست و نهم بهمن ماه 1390

محل برگزاری

جهاد دانشگاهی تهران

سطح برگزاری

سطح 1

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

سطح 1 مهندسی ارزش - 29 بهمن 1390