عنوان دوره

سطح 1 مهندسی ارزش - 13 آذر 1391
سطح 1 مهندسی ارزش - 13 آذر 1391
سطح 1 مهندسی ارزش - 13 آذر 1391

سطح 1 مهندسی ارزش - 13 آذر 1391

تاریخ برگزاری

سیزده آذرماه 1391

محل برگزاری

هتل هویزه تهران

سطح برگزاری

سطح 1

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

سطح 1 مهندسی ارزش - 13 آذر 1391