عنوان دوره

سازمان مشاور فنی تهران - 24 و 25 شهریور 1392
سازمان مشاور فنی تهران - 24 و 25 شهریور 1392

سازمان مشاور فنی تهران -  24  و 25 شهریور 1392

تاریخ برگزاری

بیست و چهار و بیست و پنج شهریورماه 1392

محل برگزاری

سالن اجتماعات معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

سطح برگزاری

سطح 2

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

سازمان مشاور فنی تهران -  24  و 25 شهریور 1392