عنوان دوره

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش- 12 و 13 آبان 1392
سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 11 و 12 آبان 1392
سطح 1 و 2 مهندسی ارزش- 12 و 13 آبان 1392

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 11 و 12 آبان 1392

تاریخ برگزاری

دوازده و سیزده آبان ماه 1392

محل برگزاری

هتل آکادمی

سطح برگزاری

سطح 2

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 11 و 12 آبان 1392