عنوان دوره

اداره کل راه استان قزوین - 28 و 29 اردیبهشت 1391
اداره کل راه استان قزوین - 28 و 29 اردیبهشت 1391
اداره کل راه استان قزوین - 28 و 29 اردیبهشت 1391

اداره کل راه استان قزوین - 28 و 29 اردیبهشت 1391

تاریخ برگزاری

بیست و هشتم و بیست و نهم اردیبهشت 1391

محل برگزاری

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

سطح برگزاری

سطح 2

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

اداره کل راه استان قزوین - 28 و 29 اردیبهشت 1391