عنوان دوره

اداره کل راه سیستان و بلوچستان - 3 و 4 خرداد 1391
اداره کل راه سیستان و بلوچستان - 3 و 4 خرداد 1391
اداره کل راه سیستان و بلوچستان - 3 و 4 خرداد 1391

اداره کل راه سیستان و بلوچستان - 3 و 4 خرداد 1391

تاریخ برگزاری

سوم و چهارم خردادماه 1391

محل برگزاری

اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

سطح برگزاری

سطح 2

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

اداره کل راه سیستان و بلوچستان - 3 و 4 خرداد 1391