عنوان دوره

اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان - 3 الی 5 تیرماه
اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان - 3 الی 5 تیرماه
اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان - 3 الی 5 تیرماه

اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان - 3 الی 5 تیرماه

تاریخ برگزاری

سوم الی پنجم تیرماه 1393

سطح برگزاری

سطح 3

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان - 3 الی 5 تیرماه