گواهینامه های مهندسی ارزش

certificate

گواهینامه‌های مهندسی ارزش

در عرصه بین‌المللی سطوح خاصی برای اخذ گواهینامه‌های مهندسی ارزش مشخص شده است. انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش، انجمن مدیریت ارزش انگلیس، انجمن مهندسی ارزش ژاپن و ... هر یک بر اساس سطوح مشخص شده خود، به علاقمندان به متدولوژی ارزش خدمات آموزشی ارائه می کنند.

از "بند 3 تبصره 6 فرآیند شماره 5" مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شده است می‌توان متوجه شد که از نگاه دولت جمهوری اسلامی ایران، سطوح آموزشی انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش مورد اعتبار است. در این دستورالعمل آورده شده است که یکی از شرایط آسانگر (تسهیلگر) مطالعات مهندسی ارزش، ارائه گواهینامه (AVS،VMP،CVS) معتبر مورد تأئید انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش لازم است. در زیر سطوح مختلف گواهینامه‌های انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش در کنار گواهینامه‌های انجمن مهندسی ارزش ایران، به عنوان معتبرترین مجموعه علمی کشور در علوم متدولوژی ارزش، آورده شده است.

ردیف

عنوان گواهینامه

اختصار   

ساعات آموزش

پیشنیاز

متولی صدور گواهینامه

عملی

تئوری

1

سطح 1 مهندسی ارزش

I

 

4

ندارد

انجمن مهندسی ارزش ایران

2

سطح 2 مهندسی ارزش

II

 

16 

I

انجمن مهندسی ارزش ایران

3

سطح 3 مهندسی ارزش

III

 

24 

II

انجمن مهندسی ارزش ایران

4

کارگاه مقدماتی (سطح 1)

Module I

20

20

ندارد

انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش

5

سمینار پیشرفته (سطح 2)

Module II

 

24 

Module I

انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش

6

متخصص ارزش آموزش دیده

AVS

بر اساس امتیاز

Module I

انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش

7

کاربر مهندسی ارزش

VMP

بر اساس امتیاز

Module I

انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش

8

متخصص ارزش تأئید شده

CVS

بر اساس امتیاز

Module II

انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش

9

متخصص ارزش تأئید شده مادام‌العمر

CVS~Life

بر اساس امتیاز

CVS

انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش

 • s1

  سطح 1 مهندسی ارزش

  آشنايی با کليات و مبانی متدولوژی مهندسی‌ارزش و بيان مفاهيم و ضرورت به‌کارگيری رويکرد مهندسی ارزش

  اطلاعات بیشتر
 • s2

  سطح 2 مهندسی ارزش

  .آشنايی با متدولوژی مهندسی ارزش از طريق يک مثال آموزشی در قالب يک کار گروهی

  .در اين دوره فاز اطلاعات و تحليل کارکرد به صورت کار گروهی بر روی يک مثال آموزشی انجام می شود

  اطلاعات بیشتر
 • s3

  سطح 3 مهندسی ارزش

  متدولوژی مهندسی ارزش تحت يک مثال واقعی(در ابعاد کوچک) تدريس خواهدشد. در اين دوره فرآيند مهندسی‌ارزش بر روی يک پروژه کوچک با تاکيد ويژه بر فاز اطلاعات؛تحليل کارکرد؛و خلاقيت برگزار خواهدشد.

  اطلاعات بیشتر
 • module i1

  کارگاه مقدماتی (سطح 1)

  انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش از میان افرادی که دارای مدرک CVS هستند، منتخبینی را جهت آموزش دوره‌های Module I انتخاب کرده است. که لیست این افراد را در پایگاه خود منتشر کرده است.

  اطلاعات بیشتر
 • module ii2

  سمینار پیشرفته (سطح 2)

  انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش از میان افرادی که دارای مدرک CVS هستند، منتخبینی را جهت آموزش دوره‌های Module I و Module II را انتخاب کرده است

  اطلاعات بیشتر
 • avs-2

  متخصص ارزش آموزش دیده

  گواهی نامه متخصصارزشآموزش دیده (Associated Value Specialist) در واقع اولین مدرک مهندسی ارزش انجمن بین المللی مهندسی ارزش است و برای افرادی با سابقه آشنایی با مهندسی ارزش طراحی شده است

  اطلاعات بیشتر
 • certificate

  کاربر مهندسی ارزش

  گواهینامه کاربر مهندسی ارزش (Value Methodology Practitioner) سطح متفاوتی از مدارک مهندسی ارزش انجمن بین المللی مهندسی ارزش است

  اطلاعات بیشتر
 • cvs

  متخصص ارزش تأئید شده

  در واقع بالاترین سطح از مدارک انجمن بین المللی مهندسی ارزش ،گواهینامه متخصص ارزش تأئید شده (Certified Value Specialist) است که در دو سطح مختلف و برای دو گروه (متخصان ارزش) و یا (مدیران برنامه‌های ارزش) تأییدشده دارای دانش و تجارب وسیع در مطالعات متدولوژی ارزش طراحی شده است

  اطلاعات بیشتر
 • certificate

  متخصص ارزش تأئید شده مادام‌العمر

  اگر فردی که دارای گواهینامه متخصص ارزش تأئید شده (CVS) باشد و آن را 3 دوره (هر دوره 4 سال است) تمدید کند، به او مدرک متخصص ارزش تأئید شده مادام‌العمر (CVS~Life) اعطا می‌شود

  اطلاعات بیشتر
 • Image 01 سطح یک
 • Image 02 سطح دو
 • Image 03 سطح سه
 • Image 04 Module I
 • Image 05 Module II
 • Image 06 AVS
 • Image 07 VMP
 • Image 08 CVS
 • Image 08 CVS~Life